Rezervace

Format: 15/02/2018
Format: 15/02/2018

Zámek Chateau Herálec pomáhá dětem z vesnické školy v Herálci

http://www.chateauheralec.com/sites/default/files/images/dscn0281.jpg
http://www.chateauheralec.com/sites/default/files/images/deti_z_heralace_na_zamku_chh_2.jpg

Začátkem září 2015 jsme odstartovali nový nadační fondPro lepší start dětí z vesnické školy v Herálci“ za účelem podpořit zlepšení podmínek pro vzdělání dětí na základní škole v místní Základní škole Herálec. Již dříve jsme se zapojili do projektu AHR ČR Start do života a podporovali jsme znevýhodněné děti z dětských domovů. Účelem bylo tyto děti efektivně zapojit do hotelové práce, a tím jim ulehčit vstup do běžného života.  Ale cítili jsme, že s ohledem na charakter našeho působení na Vysočině, bychom se měli spíše podílet na podpoře dětí přímo tady v našem regionu.

Nadační fond Pro lepší start dětí z vesnické školy v Herálci je neziskovou organizací, která finanční prostředky získává pouze jako dobrovolný peněžní dar od hotelových hostů v symbolické výši 25 Kč. Vybraná finanční částka putuje na podporu projektů orientovaných na všestranný rozvoj této vesnické školy, jejich žáků a také pedagogů. Konkrétně z nadačního fondu budou financovány projekty z oblasti podpory rozvoje výuky, materiálního vybavení školy, učební pomůcky, dále školní a mimoškolní činnosti včetně volnočasových aktivit pro děti. Rovněž příspěvky půjdou na podporu pedagogů v oblasti vzdělání, zvyšování a prohlubování jejich kvalifikace.

Menší školy na vesnicích obecně bojují s nedostatkem prostředků a jakýkoliv finanční prostředek jim může pomoci vylepšit vzdělávací podmínky pro děti. Vzdělání je klíček k budoucnosti, proto je důležité, aby děti z vesnic dostali stejnou šanci na kvalitní vzdělání, jako děti z větších měst.